top of page

Kriminalistický sborník je měsíční periodikum, které vychází již více než 50 let a je určeno pro služební účely policistů, tedy není volně k dostání! Články v tomto měsíčníku jsou kazuistikou nejrůznějších druhů trestných činů, kdy zpravidla alespoň jeden případ v každém čísle se zabývá i násilnou trestnou činností (nejčastěji vraždami), přičemž články píší sami policisté, případně další povolaní odborníci. Mimo to, že jde o unikátní zdroj informací o kriminálních případech, starší ročníky jsou zároveň skvělou sondou do historie kriminalistiky a "naší socialistické" minulosti.

Kriminalistický sborník 1986

949,00 KčCena
Zbývá už jen 1
bottom of page