top of page

Proslulý patolog a oblíbený autor Hans Bankl v této knize popisuje kriminální případy, které vyvolaly rozruch u veřejnosti. Ukazuje, jak si počínají zločinci, jak pracují kriminalisté a jak může k řešení spletité kriminalistické hádanky přispět patologie.

Kniha začíná stručným srovnáním postupů při zjišťování příčin úmrtí a provádění pitev v několika evropských státech, včetně nedostatků jednotlivých právních úprav a častých chyb ohledávajících lékařů. Následující kapitola se pak věnuje smrti a umírání – konkrétně různým příznakům a projevům při úmrtí z rozličných příčin. Dále v knize naleznete kapitolu popisující spolupráci soudního lékaře a kriminalisty. Ta zmiňuje jak zajišťování a význam různých biologických stop, tak i typické stopy při poraněních způsobených rozdílnými mechanismy a co lze z takových stop vyčíst. Následují pak jednotlivé kapitoly podrobněji rozebírající úmrtí způsobené: střelným poraněním, udušením, ohněm, el. proudem a jedy. Společné pro ně je, že se v nich můžete dozvědět např. jak je možné rozlišit sebevraždy od smrtí způsobených cizí rukou. Velice zajímavá je pak kapitola popisující, jak může k smrti dojít v důsledku sexuálního jednání či v souvislosti s ním. Ta pak obsahuje opravdu povedenou podkapitolku věnující se vyšetřování sexuálních vražd. Závěrečné dvě kapitoly pak  mapují konkrétní kauzy z praxe.

Recenze: www.serialkillers.cz/patologie-na-stope-zlocinu-h-bankl

Patologie na stopě zločinců - Hans Bankl

289,00 KčCena
Zbývá už jen 1
bottom of page