top of page

Kniha popisuje celkem dvanáct kriminálních případů, ve kterých vraždila žena. Popsané příběhy se odehrávají mezi lety 1729 - 1935, tedy kniha má šíroký historický záběr, což čtenáři umožní sledovat například vývoj kriminalistických a policejních metod, vývoj v trestání nebo to, jak lidé dříve bydleli. Případy byly vybrány tak, aby obsáhly co nejrozmanitější zápletky, takže je možné se dočíst např. o loupežné vraždě spáchané dvěma spolupachatelkami, o dávné rodinné masové vraždě, o mordu sokyně v lásce, o utýrání dcery zlou matkou nebo vraždě muže vlastní manželkou a jejím milencem. Všechny  uvedené příběhy jsou skutečné a podklady k nim autor čerpal ze starých soudních dokumentů, zápisů v matrikách i z odborné literatury. Nemusel si nic vymýšlet. Tyto případy napsal sám život.

Recenze: https://www.serialkillers.cz/vrazdy-neznou-rukou

Vraždy něžnou rukou - Vladimír Šindelář

199,00 KčCena
Zbývá už jen 1
bottom of page