top of page

Příběhy z dějin zločinnosti a českého trestního práva od středověku do konce dvacátého století.
Objemná práce o nejrůznějších druzích závažné kriminality na našem území, stíhání a trestání jejích nositelů, o měnícím se pohledu na zločin a trest v průběhu věků. Kniha se tělí na tři části: v první se autor věnuje proměnám trestního práva u nás v průběhu doby, ve druhé, nejobsáhlejší, se věnuje jednotlivým kriminálním kauzám a poslední část knihy vyplňují paměti prvního československého kata, Leopolda Wohlschlagera - pražského kata za Rakouska-Uherska i za první republiky, který s roztomilou samozřejmostí a občasným sentimentem líčí své zajímavé mládí i popravy, které vykonal na pachatelích nejrůznějších, vesměs strašlivých zločinů. Záběr knihy je obrovský, od upalování čarodějnic, přes politické procesy komunistické éry, až po masovou vražedkyni Olgu Hepnarovou.

Zločin a trest v českých dějinách - Jindřich Francek

399,00 KčCena
Zbývá už jen 1
bottom of page